เราเรียนอยู่ลาดกระบังค่ะ แอดไลน์มานะ baseball.best อยู่โซนแอล 2000 ค่ะ