Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Motion (Ost.Heading to the ground)
SoShi Fanclub - We Love Girls' Generation (SNSD) > Girls' Generation > Lyric & Code
{L}ast{M}iracl{E}
Song : Motion (Ost.Heading to the ground)

Artist : Tayeon, Jessica, Sunny, Tiffany & Seohyun

Ladies~
สาว ๆ
yeah yeah
คะ
U ready?
พร้อมกันรึยัง~!
Wow
ว้าว~

Ladies~
สาว ๆ~
yeah yeah
คะ
Sing along!
ร้องไปพร้อม ๆ กันเลย~!

너 나 우리는 말이 필요 없는 Motion
นอ นา อู รี นึน มา รี พิ รโย ออบ นึน Motion
เธอ และชั้น ไม่ต้องการคำพูดใด ๆ อีกแล้ว Motion
내 맘이 설레는 Emotion
แน มา มี ซอล เร นึน Emotion
สัมผันใจชั้นสิ Emotion

ah ah ah ah

아직도 난 떨려와요
อา จิก โด นาน ตอล รโย วา โย
ตอนนี้ใจของชั้นยังสั่น ๆ อยู่เลย
그대 속삭임 그대 입맞춤
คือ แด ซอก ซา กิม คือ แด อึบ มาด ชูม
จากเสียงกระซิบและจูบของเธอ
아직은 잘 모르지만
อา จิก อึน จาล โม รือ จิ มาน
ชั้นเริ่มไม่มั่นใจซะแล้วสิ
그냥 난 좋아 그대가 좋아
คือ นยอง นาน โจ อา คือ แด กา โจ อา
แต่ชั้นชอบเธอนะ ชั้นชอบเธอ

그댈 몰랐었던 그때를 떠올리면
คือ แด โมล ราด ซอส ดอน คือ แด รึล ตอ โอล รึ มยอน
เมื่อไหร่ที่ชั้นคิดถึงตอนที่เรายังไม่รู้จักกัน
난 그만 어지러워 숨 쉴 수가 없죠
นาน คือ มัน ออ จี รอ วอ ซูม ซีล ซู กา ออบ จโย
ชั้นจะรู้สึกปั่นป่วนจนหายใจไม่ได้เลยหล่ะ

잠을 깨고 나서 또 잠이 들 때까지
ชา มืล แก โก นา ซอ โต ชา มี ทืล แต กา จี
ตั้งแต่ชั้นตื่นจนชั้นเข้านอนอีกครั้ง
온종일 Lalala 노랠 흥얼대죠
โอน โจ งีล Lalala โน แรล ฮืง ออล แด จโย
ชั้นฮัมเพลง lalala ทั้งวันเลย

모두 보여주기 Step by Step
โม ดู โพ ยอ จู กี Step by Step
มาแสดงให้ทุก ๆ รู้กัน ทีละนิด ๆ
내 생각만 하기 Day by Day
แน แซง กัก มาน ฮา กี Day by Day
คิดถึงชั้นแค่คนเดียว ทุก ๆ วัน

비밀 안 만들기 Show Show Show
พี มีล อาน มาน ทืล กี Show Show Show
อย่าให้มันเป็นความลับอีกต่อไปเลย แสดงให้ทุก ๆ คนรู้
언제나 서로만 바라보기
ออน เจ นา ซอ โร มาน พา รา โพ กี
มาเข้าใจกันและกัน

너 나 우리는 말이 필요 없는 Motion
นอ นา อูรี นืน มา รี พี รโย ออบ นืน Motion
เธอ และชั้น ไม่ต้องการคำพูดใด ๆ อีกแล้ว Motion
내 맘이 설레는 Emotion
แน มามี ซอลเร นืน Emotion
สัมผันใจชั้นสิ Emotion

]이세상 그대와 함께라면
อี เซ ซาง คือ แด วา ฮับ เก รา มยอน
ถ้าบนโลกนี้ ชั้นได้อยู่กับเธอ
오늘 하루도 자신 있죠
โอ นืล ฮา รู โด ชา ซี นีด จโย
ชั้นจะรู้สึกมั่นใจไปทั้งวันเลย

다 끼리끼린 모두 알 수 있는 Motion
ทา คี รี คี รีน โม ดู อาล ซู อีด นืน Motion
แค่ได้อยู่ด้วยกัน เราก็รู้กันได้ Motion
가슴 떨리는 imagination
กา ซืม ตอล รี นืน imagination
ใจมันสั่น ๆ Imagination

나의 곁에 영원히 머물러요
นา เอ คยอ เท ยอง วอน นี มอ มูล รอ โย
อยู่เคียงข้างชั้นตลอดไปนะ
나를 웃게 해줘요
นา เอ คยอ เท ยอง วอน นี มอ มูล รอ โย
และช่วยทำให้ชั้นยิ้มได้

ah ah

괜스레 난 웃음이 나
แควน ซือ เร นาน อู ซือ มี นา
แล้วชั้นก็เริ่มหัวเราะอย่างไม่มีเหตุผล
생각만해도 상상만해도
แซง กัก มาน เฮ โด ซาง ซาง มาน เฮ โด
เพียงแค่ชั้นคิดถึงเธอ เพียงแค่จินตนาการถึงเธอ

구름처럼 가벼웁게
กู รืม ชอ รอม กา บยอ อูบ เก
ชั้นล่องลอยไปเหมือนปุยเมฆ
뛰는 발걸음 설레는 마음
ตวี นืน พาล กอ ลืม ซอล เร นืน มา อืม
ด้วยฝีเท้าที่กำลังวิ่ง และใจที่ยังสั่น ๆ

햇살 눈이 부셔 바람도 너무 좋아
แฮด ซาล นู นี พู ซยอ พา รัม โด นอ มู โจ อา
แสงแดดทำให้ฉันตาพร่ามัว และสายลมเบา ๆ ทำให้ชั้นรู้สึกดี
이렇게 그대를 만나러 가는 길
อี รอด เก คือ แด รืล มาน นา รอ กา นืน กีล
บนถนนเส้นนี้ที่จะนำชั้นไปหาเธอ

말하지 않아도 모두 느낄 수 있어
มา รา จี อา นา โด โม ดู นือ กีล ซู อีด ซอ
ทุก ๆ คนสามารถรู้สึกถึงมันได้โดยปราศจากคำพูด
나처럼 그대도 같은 마음인걸
นา ชอ รอม คือ แด โด คา ทืน มา อือ มีน กอล
ใจเธออาจจะตรงกับใจชั้น

속상한 일 내게 Say Say Say
ซก ซาง ฮาน อีล แน เก Say Say Say
บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เธอลำบากใจ พูดมันออกมา
함께 고민하기 One by One
ฮาบ เก โค มีน ฮา กี One by One
เราจะช่วยกันแก้ไข ทีละนิด ๆ

숨기는 거 없기 Show Show Show
ซูม กี นืน กอ ออบ กี Show Show Show
อย่าซ้อนมันไว้อีกเลย แสดงมันออกมา
작은 것 하나도 함께하기
ชา กืน กอด ฮา นา โด ฮาบ เก ฮา กี
แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เราจะผ่านไปด้วยกัน

너 나 우리는 말이 필요 없는 Motion
นอ นา อูรี นืน มา รี พี รโย ออบ นืน Motion
เธอ และชั้น ไม่ต้องการคำพูดใด ๆ อีกแล้ว Motion
내 맘이 설레는 Emotion
แน มามี ซอลเร นืน Emotion
สัมผัสใจชั้นสิ Emotion

]이세상 그대와 함께라면
อี เซ ซาง คือ แด วา ฮับ เก รา มยอน
ถ้าบนโลกนี้ ชั้นได้อยู่กับเธอ
오늘 하루도 자신 있죠
โอ นืล ฮา รู โด ชา ซีน อีด จโย
ชั้นจะรู้สึกมั่นใจไปทั้งวันเลย

다 끼리끼린 모두 알 수 있는 Motion
ทา คี รี คี รีน โม ดู อาล ซู อีด นืน Motion
แค่ได้อยู่ด้วยกัน เราก็รู้กันได้ Motion
가슴 떨리는 imagination
กา ซืม ตอล รี นืน imagination
ใจมันสั่น ๆ Imagination

나의 곁에 영원히 머물러요
นา เอ คยอ เท ยอง วอน นี มอ มูล รอ โย
อยู่เคียงข้างชั้นตลอดไปนะ
나를 웃게 해줘요
นา รืล อูด เก เฮ จวอ โย
และช่วยทำให้ชั้นยิ้มได้

눈빛과 손짓 미소 그 표정
นูน บีด ควา โซน จีด มี โซ คือ พโย จอง
ด้วยสายตา สัมผัส รอยยิ้มและความรู้สึกของเธอ
하나하나 사랑스러운 그대죠
ฮา นา ฮา นา ซา รัง ซือ รอ อูน คือ แด จโย
ทุก ๆ อย่างในตัวเธอ มันน่ารักไปหมดเลย

그대는 웃는 얼굴이 제일 예뻐요
คือ แด นืน อูด นืน ออล กู รี เช อีล เย ปอ โย
ใบหน้าที่มีรอยยิ้มของเธอ ช่างน่ารักที่สุด
힘들면 내게 기대줘요
ฮีม ทืล มยอน แน เก คี แด จวอ โย
ถ้าเธอมีปัญหา มาพึ่งพิงชั้น

너 나 우리는 말이 필요 없는 Motion
นอ นา อูรี นืน มา รี พี รโย ออบ นืน Motion
เธอ และชั้น ไม่ต้องการคำพูดใด ๆ อีกแล้ว Motion
내 맘이 설레는 Emotion
แน มามี ซอลเร นืน Emotion
สัมผันใจชั้นสิ Emotion

]이세상 그대와 함께라면
อี เซ ซาง คือ แด วา ฮับ เก รา มยอน
ถ้าบนโลกนี้ ชั้นได้อยู่กับเธอ
오늘 하루도 자신 있죠
โอ นืล ฮา รู โด ชา ซีน อีด จโย
ชั้นจะรู้สึกมั่นใจไปทั้งวันเลย

다 끼리끼린 모두 알 수 있는 Motion
ทา คี รี คี รีน โม ดู อาล ซู อีด นืน Motion
แค่ได้อยู่ด้วยกัน เราก็รู้กันได้ Motion
가슴 떨리는 imagination
กา ซืม ตอล รี นืน imagination (imagination)
ใจมันสั่น ๆ Imagination

나의 곁에 영원히 머물러요
นา เอ คยอ เท ยอง วอน นี มอ มูล รอ โย
อยู่เคียงข้างชั้นตลอดไปนะ
가슴뛰게(가슴뛰게)
คา ซืม ทวี เก (คา ซืม ทวี เก)
ใจชั้นมันเต้นรัว
설레이게(설레이게)
ซอล เร อี เก (ซอล เร อี เก)
และสั่นระริก
웃음짓게 해줘요
อู ซืม จีด เก เฮ จวอ โย
ช่วยทำให้ยิ่มหน่อยสิ

Ladies~
สาว ๆ

yeah yeah
คะ

Attention~
ฟังทางนี้


Credits:
Korean Lyric :: Soshified
English Translation :: boxclub@soshified.com/forums
Thai Romanization :: Blueshoes @ Yoonhothailand
Thai Translation :: {L}ast{M}iracl{E}@soshifanclub
ZAX Love TeaNy
ขอบคุนนะคับ
kam2U
ว้าว
ในที่สุดคำแปลก็มา !!
Yanui
ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับ เฝ้ารอมานานนนนนนนนนน
คำแปลน่ารักอะ ฮิ้วววววววววววววววววววววววววววววววววววว
-_GG_-*
ขอบคุณนะค่ะ
FuIz_FeRa
เพลงนี้น่ารักดี
ขอบคุณนะคะ
plazaa23
ขอบคุณมากมายจร้า
black_keroppi
ชอบเพลงนี้มากมายค่ะ

น่ารักมากมาย ><

แต่ร้องตามไม่ทัน 5555

ขอบคุณมากค่ะ
Kz•Bz~MoNKiiZ~
ว้าวๆๆๆ เพลงก็ว่าน่ารักแล้วนะ

คำแปลยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่

ขอบคุณมากค่า ชอบเพลงนี้มากๆเลยอ่ะ ฮ่าๆ
gii3-zy
ฟังครั้งเเรกเเร้วชอบเรยเพลงนี้>.<

ขอบคุณสำหรับเนื้อเพลงเเร้วก้อคำเเปลมากๆๆๆเรยนะคะ

^^
มาม่าบร็อกโคลี
เย่ ในที่สุดเพลงนี้ก็มา

รอทุกวัน 55+

ขอบคุณครับ
pear_SONE
ขอบคุณค่าาาา
Gun Yong
ขอบคุณครับ กำลังอยากได้พอดีเลย
withyou
ขอบคุณมากๆค่า ><
oyasumi
ขอบคุณมากคะ เพลงน่ารักมาก
oPuNo
ขอบคุณมากครับ
ชอบเพลงนี้มากๆเลย

ฟังแล้วยิ้มไใ่หุบเลย 55 emo2 (12).gif
SoshI_NicE
ขอบคุณนะคะ


ทำนองแบบเร็วร้องไม่ค่อยทัน สงสัยจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ด้วย
NIikoces
ว้า วว
เพลงนี้น่ารักมากมาย ยย
รักเข้าไปอีกแล้วละสิเรา าา
ขอบคุณมากคับ
ll เลม่อน ♥ ซอยุนสิก้า* ll
กำลังตามหาคำแปล ฮิ้ววววว ว ว !! !
เพลงนี้น่ารักมากๆเลย >w<
ยิ่งฟังยิ่งชอบ เลยต้องรีบมาหาคำแปล ฮ่าๆ ๆ.

ขอบคุณมากๆค่า
★TJ★Sone
อ๊า...ขอบคุณสำหรับคำแปลและเนื้อเพลงนะคะ :')

เพลงนี้น่ารักจริงๆ ^^
losfran
ขอบคุณค้า
เพลงนี้น่ารักมาก
A_+MY
ขอบคุณมากๆค๊า

รักเพลงนี้เว่อๆ น่ารักไนอย่างงี้ ><

บงกุน สู้ๆๆๆๆ
chemi
ขอบคุณค่ะ
Noonygirl
เพลงนี้น่ารักๆ

ขอเนื้อไปฝึกร้องเน๊~~~
Dr.Montri
ขอบคุณนะคะ
MILKTEA
ขอบคุณจ้า

ชอบเพลงนี้มากเลยอ่าา คำแปลก็น่ารักดี คิก คิก s910434369.gif
ChoKo
ขอบคุณครับบ

เพลงนี้เพราะดีอ่า
NineTale
คำแปล เพลงนี้ น่ารักมากเลย

ขอบคุณนะครับ
PoOkZ
เพลงน่ารักจัง


ขอบคุณนะคับ
koko_imissU
-ขอบคุณน๊าเป็ฯเพลงที่สดใสมากเลย-
peaceearth
เพลงก็น่ารัก คำแปลก็น่ารักกก

"ถ้าบนโลกนี้ ชั้นได้อยู่กับเธอ ชั้นจะรู้สึกมั่นใจไปทั้งวันเลย"

อยากอยู่กับซอจูบ้างงงงง mkb (46).gif

ขอบคุณสำหรับคำแปลนะคะ
Bong-Dong
ขอบคุณนะค่ะ เพลงเพราะ คำเเปลน่ารักจังเลย ^^
Maressar
ขอบคุณมากค่ะ ชอบเพลงนี้มากมาย น่ารักสุด ๆ >w<
SICA ' :)*
เพลงก็เพราะ คำแปลก้น่ารัก<3
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ:)
OS-YulTi
ขอบคุณมากฮะ


รู้สึกเหมือนเพลงนี้หาเนื้อยาก (หรือไม่ได้หา?)

คิคิ ขอบคุณอีกครั้งคับ ^^
~~NOON~~
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

AnanJung
ขอบคุฯหลายๆนะคะ

ชอบๆมากๆๆเลย
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.