[เนื้อร้อง+คำอ่าน] 내가 네게 (Whisper) - Girls' Generation TTS

Oh Baby 조금씩 내게 와 No Baby 너무 빠르진 않게
Oh Baby โช กึม ซิก แน เก วา No Baby นอ มู ปา รือ จิน อัน เก
โอ้ว ที่รัก มาหาฉัน ค่อยค่อยมา อย่า ที่รัก อย่ารีบไปเลย

달빛이 찬란한 오늘밤 날 비추는 너의 Moonlight (비추는 너의 Moonlight)
ทัล บี ชี ชัน รัน ฮัน โอ นึล บัม นัล พี ชู นึน นอ เอ Moonlight (พี ชู นึน นอ เอ Moonlight)
ดวงจันทร์คืนนี้สว่างใส Moonlight จากตัวเธอส่องให้ฉันเปล่งประกาย (Moonlight จากตัวเธอ)

널 바라보는 내 눈빛에 별빛을 가득히 담아서
นอล พา รา โบ นึน แน นุน บี เช พยอล บี ชึล คา ทือ คี ทา มา ซอ
แสงดาวเปล่งประกายในตาคู่นี้ที่มองเธอ

이 밤이 끝날 때까지 환히 비추는 난 너의 Starlight
อี พา มี กึด นัล แต กา จี ฮวัน ฮี พี ชู นึน นัน นอ เอ Starlight
จนกว่าคืนนี้จะหมดไป ฉันจะเป็น Starlight ที่สว่างไสวของเธอ


수줍은 내 떨림에 널 향해 뛰는 심장을
ซู จู พึน แน ตอล รี เม นอล ฮยัง แฮ ตวี นึน ซิม จัง อึล
หัวใจเขินอายหวั่นไหวเพราะเธอ

감출 수가 없어 (No No No) 이제는 고백할게 (Yeah Yeah Yeah)
คัม ชุล ซู กา ออบ ซอ (No No No) อี เจ นึน โค แบ คัล เก (Yeah Yeah Yeah)
หยุดไม่ได้แล้ว (No No No) ฉันจะสารภาพเดี๋ยวนี้ (Yeah Yeah Yeah)

살며시 닿는 Lips, 솜사탕처럼 달콤히 녹는 Kiss
ซัล มยอ ซี ทา นึน Lips, ซม ซา ทัง ชอ รอม ทัล โค มี นง นึน Kiss
ริมฝีปากแต้มลงอย่างแผ่วเบา, จุมพิตที่หอมหวานดั่งสายไหม

두 눈을 감고 You... 너만 들리게 Ooh...
ทู นู นึล คัม โก You... นอ มัน ทึล รี เก Ooh...
สองตาหลับลง You... ให้ฉันฟังเสียงเธอ Ooh...


살짝만 더 내게 다가와줘 My Favorite 이 순간
ซัล จัก มัน ทอ แน เก ทา กา วอ ชวอ My Favorite อี ซุน กัน
มาหาฉัน ค่อยค่อยเข้ามา ช่วงเวลาที่ฉันปรารถนา

내가 네게 말해 비밀스럽게 네게 말해
แน กา เน เก มา แร พี มิล ซึ รอบ เก เน เก มัล แฮ
อยากบอกเธอ อยากบอกเธอเบาเบา

꿈결같이 포근한 너의 품속에 쏙 안겨서 Tonight
กุม กยอล คา ชี โพ กึน ฮัน นอ เอ พุม โซ เก ซก อัน กยอ ซอ Tonight
เมื่อคืนนี้ได้อยู่ในอ้อมกอดเธอที่อบอุ่นเหมือนฝัน

속삭여줄래 내가 네게 내가 네게 말해
ซก ซา กยอ ชุล แร แน กา เน เก แน เน เก มัล แฮ
อยากกระซิบบอกเธอ จากฉันไปสู่เธอ ฉันอยากบอกเธอ


이제껏 숨겨온 아픔이 모두 다 사라져 버리게
อี เจ กอด ซุม กยอ อน อา พือ มี โม ทู ทา ซา รา จยอ พอ รี เก
ความเจ็บปวดที่เคยเก็บไว้ หมดไป

가늘고 여린 나지만 널 강하게 꼭 감싸줄게
คา นึล โก ยอ รีน นา จี มัน นอล คัง ฮา เก กก คัม ซา ชุล เก
แม้จะอ่อนแอ แต่ฉันจะขอกอดเธอไว้ไม่ไปไหน

신비로운 마법에 빠진 듯한 내 맘을
ซิน บี โร อุน มา บอ เพ ปา จิน ทือ ทัน แน มา มึล
เหมือนใจต้องมนต์

네게 보여 줄래 오늘이 가기 전에
นี เก โพ ยอ ชุล แร โอ นือ รี คา กี ชอ เน
อยากให้เธอรู้ ก่อนวันนี้จะผ่านไป


부드러운 너의 Lips, 카라멜처럼 살며시 녹는 Kiss
พู ดือ รอ อุน นอ เอ Lips, คา รา เมล ชอ รอม ซัล มยอ ซี นง นึน Kiss
ริมฝีปากนุ่มคู่นั้นของเธอ, จุมพิตที่ละลายช้าช้าดั่งคาราเมล

두 눈을 감고 You.. Yeah baby it’s for you, yeah
ทู นู นึล คัม โก You.. Yeah baby it's for you, yeah
สองตาหลับลง You.. Yeah baby it's for you, yeah


단 한번도 느끼지 못해봤던 내 온몸을
ทัน ฮัน บอน โด นือ กี กา จี โม แท บวัด ตอน แน อน โม มึล
ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน แม้เพียงครั้งเดียว

흔드는 신선한 이 느낌 My Heartbeat, 난 어린 소녀가 된 것만 같아
ฮึน ดือ นึน ซิน ซอน ฮัน อี นือ กิม My Heartbeat, นัน ออ ริน โซ นยอ กา ทเวน กอด มัน กา ทา
ความรู้สึกนี้ที่ทำให้ใจสั่น My Heartbeat, ฉันเหมือนเป็นเด็กใสซื่อ


여기 너와 나, 이렇게 단 둘이
ยอ กี นอ วา นา, อี รอ เค ทัน ทู รี
ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ, มีแค่เรา

특별한 우리만의 꿈을...
ทึก บยอ รัน อู รี มา เน กู มึล...
ในความฝันแสนพิเศษที่มีแต่เรา...


한번만 더 내게 다가와줘 My Favorite 한 사람
ฮัน บอน มัน ทอ แน เก ทา กา วา ชวอ My Favorite ฮัน ซา รัม

내가 네게 말해 비밀스럽게 네게 말해
แน กา เน เก มา แร พี มิล ซึ รอบ เก เน เก มัล แฮ
ฉันอยากบอกเธอ ฉันจะบอกเธอเบาเบา

꿈결같이 포근한 너의 품속에 쏙 안겨서 Tonight
กุม กยอล คา ชี โพ กึน ฮัน นอ เอ พุม โซ เก ซก อัน กยอ ซอ Tonight
เมื่อคืนนี้ฉันได้อยู่ในอ้อมกอดของเธอที่อบอุ่นเหมือนฝัน

속삭여줄래 내가 네게 "내가 널 사랑해"
ซก ซา กยอ ชุล แร แน กา เน เก "แน นอล ซา รัง แฮ"
อยากกระซิบบอกเธอ จากฉันไปสู่เธอ ว่า "ฉันรักเธอ"Korean lyrics by KpopLyrics2You
English translation by popgasa
Thai lyrics by @jwesty21